PRZEJDŹ NA STRONĘ DLASZPITALI.PL DLASZPITALI.PL

Spaceplus Infusomat

Kategoria: anestezjologia i intensywna terapia, blok operacyjny, neonatologia, neurochirurgia, onkologia

Spaceplus Infusomat® to przenośna wolumetryczna
pompa infuzyjna.
Pompa jest przeznaczona do stosowania
u dorosłych, dzieci i noworodków w celu
okresowego lub ciągłego podawania płynów —
pozajelitowo lub dojelitowo, leków, krwi i produktów
krwiopochodnych poprzez klinicznie
akceptowane drogi podania. Te drogi podania
obejmują podawanie dożylne, dotętnicze, podskórne,
zewnątrzoponowe i dojelitowe.
Aktualizacje oprogramowania są pobierane do pompy za
pośrednictwem sieci szpitalnej.

Aesculap Chifa Sp. z o. o.

Aesculap Chifa Sp. z o. o.

64-300 Nowy Tomyśl, Tysiąclecia 14