PRZEJDŹ NA STRONĘ DLASZPITALI.PL DLASZPITALI.PL

Spaceplus Perfusor

Kategoria: anestezjologia i intensywna terapia, blok operacyjny, neonatologia, neurochirurgia

Spaceplus Perfusor® to przenośna strzykawkowa
pompa infuzyjna.
Pompa jest przeznaczona do stosowania
u dorosłych, dzieci i noworodków w celu
okresowego lub ciągłego podawania płynów
– pozajelitowo lub dojelitowo, leków,
krwi i produktów krwiopochodnych poprzez
klinicznie akceptowane drogi podawania.
Te drogi podania obejmują podawanie
dożylne, dotętnicze, podskórne, zewnątrzoponowe
i dojelitowe.
Aktualizacje oprogramowania są pobierane do pompy za
pośrednictwem sieci szpitalnej.

Aesculap Chifa Sp. z o. o.

Aesculap Chifa Sp. z o. o.

64-300 Nowy Tomyśl, Tysiąclecia 14